Fitunaån

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1991-17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Fitunaån ligger i Nynäshamns kommun och är en av Stockholms läns viktigare havsöringsåar med ett stort bestånd av en unik stam.

I samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen genomfördes under 1987 en vattenkemisk undersökning av Fitunaån. Resultaten av denna undersökning för åren 1988-1990 redovisas i rapporten.

Kontakt