En vattenkemisk jämförande studie av Igelbäcken och Bällstaån

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1991

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Projektarbetet består av en vattenkemisk jämförande studie av två vattendrag i Stockholms län.

Vid tidigare undersökningar utförda av Länsstyrelsen i Stockholm 1989-1990, har det visat sig att ena vattendraget, igelbäcken, har relativt bra vattenkvalitet med hänsyn till att den ligger så nära det tätbebyggda storstockholmsområdet. Bällstaån har däremot betydligt sämre vattenkvalitet.

Kontakt