Vattenkemiska förhållanden i Vitsån

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1990
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1990
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Vitsån i sitt nedre lopp är starkt förorenad. Främst beror detta på att ån är recipient för renat avloppsvatten från för närvarande 15 500 personer, anslutna till Fors reningsverk. I samarbete mellan Haninge kommun och länsstyrelsen har under tiden april 1987 till februari 1988 genomförts en vattenkemisk undersökning av Vitsån.

Resultaten av denna undersökning för åren 1987-1989 redovisas i rapporten.

Kontakt