Småbåtshamnars påverkan på bottenfauna och flora

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1990-6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1990

Sidantal: 63

Publikationstyp: Rapport

De grunda havsvikarna längs kuster och öar är livsviktiga biotepter för biologiskt liv i hav och vattenområden. Fritidsbåtarna, både motordrivna och seglande, är en viktig del av friluftsliv, avkoppling och sport under sommarsäsongen.

Denna rapport innehåller en jämförelse mellan fyra vikar med småbåtshamn och fyra "ostörda vikar med avseende på bottenfauna- och floraförekomst.

Resultaten visar i stort ett lägre art- och individantal i småbåtshamnarna när det gäller djur men den största skillnaden utgör djurens artsammansättning.

Kontakt