Försurning och förorening i 13 kustnära sjöar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport nr 8 - 1990

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Många små sjöar längs länets kuster och på de större öarna i skärgården har visat sig särskilt känsliga mot försurning och föroreningar. Syftet med rapporten är att via bottenfaunans artsammansättning bedöma försurnings, förorenings- och näringssituationen i sjöarna.

Av de 13 sjöar som undersökts hade 9 en bottenfauna som innehöll försurningskänsliga arter. Alla 13 sjöar kan klassas som måttligt förorenade och hade en bottenfauna som var individrik nog att tjäna som föda åt ett normal fågel-och fiskbestånd.

Kontakt