Flygbildstolkning av erosionsskadad strand

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 1990-5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1990

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Med hjälp av ett antal erosionsparametrar, har sträckvis flygbildstolkning av erosionsskadad strand genomförts inom 6 stycken undersökningsområden längs Furusundsleden i Stockholms skärgård. Undersökningen visar att samtliga områden har utsatts för kraftig erosion.

Kontakt