Havsöringens lekplatser i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 1989-7
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1989
Sidantal:
182
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren och hösten 1988 har en inventering av Stockholms läns rinnande vatten utförts. Inventeringen syftar bland annat till att kartlägga föroreningssituationen, havsöringsreproduktionen samt att bedöma möjligheten till introduktion av havsöring i flera vattendrag.

Resultatet visar att 82 av 158 stycken vattendrag har fått förorenings-klassificering. Av dessa är 38% starkt förorenade, 30% visade sig vara förorenade, 2% var källflöden med mycket liten påverkan.

Kontakt