Kalkningseffekter i Åvaån

Om publikationen

Löpnummer: 1988-5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Målsättningen med arbetet är att genom undersökning av bottenfaunan få en bild av Åvaåns djurliv samt att se om kalkningsinsatserna resulterat i en normal bottenfauna.

Kontakt