Hur mår Vitsån - studie av bottenfauna

Om publikationen

Löpnummer: 1988-4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 97

Publikationstyp: Rapport

Målsättningen med arbetet är att genom undersökning av bottenfaunan få en biologisk beskrivning av hur påverkad Vitsån är av mänskliga aktiviteter.

Kontakt