Hur mår smådjuren i Envättern, Trönsjön och Akaren

Om publikationen

Löpnummer:
1988-6
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
1980
Sidantal:
97
Publikationstyp:
Rapport

Målsättningen med arbetet är att genom undersökning av bottenfaunan få en bild av sjöarnas djurliv samt att se om kalkningsinsatserna resulterat i en normal bottenfauna.

Kontakt