Hur mår smådjuren i Envättern, Trönsjön och Akaren

Om publikationen

Löpnummer: 1988-6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1980

Sidantal: 97

Publikationstyp: Rapport

Målsättningen med arbetet är att genom undersökning av bottenfaunan få en bild av sjöarnas djurliv samt att se om kalkningsinsatserna resulterat i en normal bottenfauna.

Kontakt