Försurningsstudie av 13 sjöar i Stockholms län 1976-80

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 0349-7895

Publiceringsår: 1981

Sidantal: 86

Publikationstyp: Rapport

Försurning av vatten har gått för långt inom vissa delar av länet. De ekologiska effekterna är katastrofala vid långtgående försurning. Det är därför avgörande att följa utvecklingen och därmed kunna föreslå adekvata kalkningsåtgärder, motverka olämplig lokalisering av koleldade värmevärk samt bättre kunna motivera långtgående rökgasrening vid luftutsläpp.

Rapporten utgör en sammanställning och utvärdering av de fem första undersökningsåren 1976-1980.

Kontakt