Utö naturreservat - Inventering

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1977

Sidantal: 99

Publikationstyp: Rapport

Obs - utgiven 1977
Utö är känd för sin mycket speciella geologi. Tyngdpunkten i denna inventering ligger på vegetationen inom reservatet. Undersökningar av friluftsstränder, geologi, fladstsystem och vattenkvalitet i några gruvhål presenteras också.

Kontakt