Föroreningseffekter på bottenfaunan i Stockholms innerskärgård

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1977

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Obs utgiven 1977
De provtagningar som redovisas i denna rapport utfördes för att få en uppfattning om bottenfaunans sammansättning och nuvarande utbredning i Stockholms innerskärgård. Undersökningen innefattar, 1-2 oktober 1975 och en vårprovtagning, 21-23 april 1976. Resultatet visar att bottenfaunans utbredning inte har förändrats nämnvärt under de senaste 20-30 åren trots att avloppsreningen förbättrats.

Kontakt