Fortplantningsmöjligheter för havsöring

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1976

Sidantal: 256

Publikationstyp: Rapport

Obs - utgiven 1976
Denna rapport kartlägger fiskebestånd, lekmöjligheter och vandringshinder i vattendrag inom Stockholms län. Syftet är att skapa underlag för åtgärder som kan förbättra yrkes- och fritidsfisket inom länet.

Kontakt