Sänkta och utdikade sjöar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 1975:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 1975

Sidantal: 169

Publikationstyp: Rapport

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Sänkning och utdikning av sjöar har i regel genomförts med syfte att förbättra eller vinna ny mark för odling. Av denna anledning har de flesta sjösänkningsföretag genomförts i jordbruksbygder. Intresset för sjösänkningar har därför varit stort i Stockholms län eftersom stora delar av länet utgörs av gammal jordbruksbygd på marker i anslutning till sjöar och vattendrag.

Kontakt