VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och ska etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar. Projektet finansieras främst genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och bygger på NAD-metoden, en modell som tagits fram i Skåne.

VIDA logotyp

Civilsamhället som arena för social inkludering

Det civila samhället utgör en viktig samhällsarena för gemenskap och kontakter mellan människor i Sverige. Genom att nyanlända får möjlighet att delta i civilsamhällets verksamhet kan de få tillfälle att öva svenska, få användning för sitt engagemang, sin kompetens och sina erfarenheter. De kan även få kontakter som kan leda vidare till jobb.

EU Asyl- migrations- och integrationsfonden

Engagemang i civilsamhällets organisationer kan också erbjuda kamratskap utifrån gemensamma intressen. Det kan förebygga isolering och främja både den fysiska och psykiska hälsan. VIDA har tagit fasta på dessa viktiga roller som civilsamhället kan spela i etableringen av nyanlända.

De övergripande målen med projektet är att projektet ska verka

  • nätverksbyggande
  • hälsofrämjande
  • språkfrämjande.

VIDA för samman civilsamhälle och offentlig sektor

Det finns flera anledningar till varför civilsamhället och den offentliga sektorn bör samverka för att främja nyanländas kontakter med civilsamhället. Även om civilsamhällets organisationer vill välkomna nyanlända i sina verksamheter kan det vara svårt att hitta personer som är intresserade av de frågor som den enskilda organisationen arbetar med. Det är svårt för nyanlända att veta hur civilsamhället fungerar i Sverige och hur de ska gå tillväga för att få kontakt med rätt organisation.

Genom VIDA matchas nyanlända med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen. Själva matchningen sker via två parter; dels en föreningssamordnare som jobbar uppsökande gentemot civilsamhället och dels Arbetsförmedlingen eller kommunen som möter nyanlända i sitt arbete. Föreningen får en ersättning om 1500 kr per deltagare och aktivitetsserie.

Vem är VIDA till för?

VIDA är till för nyanlända, det vill säga personer som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade att bo i en hemkommun. Personen ska vara en så kallad tredjelandsmedborgare, det vill säga en person som inte är medborgare i en medlemsstat i EU.

Som nyanländ blir man inskriven hos Arbetsförmedlingen och får där en etableringsplan eller en handlingsplan. Syftet med planen är att etablera den nyanlända på arbetsmarknaden och i vårt samhälle. Ibland lyckas personen inte komma ut i arbetslivet efter fullgjord plan och kan då i stället få någon form av kommunal åtgärdsplan.

VIDA är till för just den målgruppen; personer i åldern 20-65 år med offentliga planer.

Var finns VIDA?

VIDA finns i nio kommuner fördelat på tre olika noder. Nod nordost leds av Österåkers kommun och samordnar även VIDA-aktiviteter i Norrtälje, Täby, Danderyd och Vaxholm. Nod Väst leds av Sundbyberg stad och samordnar även VIDA-aktiviteter i Ekerö och Solna. Nod Stockholm verkar i Stockholms stad, med fokus på några förvaltningar i ett inledande skede. Därutöver medverkar de Arbetsförmedlingskontor som arbetar med etablering och som är verksamma i nod-kommunerna.

VIDA nyhetsbrev

VIDA nyhetsbrev februari 2018

VIDA nyhetsbrev maj 2018

Prenumerera på VIDAs nyhetsbrev

Databas med VIDA-aktiviteter

Du hittar alla godkända VIDA-aktiviteter på Information Sveriges webbplats.

Visa alla godkända VIDA-aktiviteterlänk till annan webbplats

Databasen finns tillgänglig för alla och kan användas för att undersöka vilka aktiviteter som finns på din ort eller var det finns aktiviteter på ett visst tema, till exempel cykling eller kör.

Organisationer som vill delta i VIDA behöver fylla i en aktivitetsbeskrivningPDF och kontakta en av projektets föreningssamordnare eller projektledare. 

Regionala träffar

Under projektet genomförs sex stycken regionala träffar för att stimulera till kompetensutveckling och samverkan mellan parterna. Nästa regionala träff blir VIDA:s avslutningskonferens som hålls den 6 december 2018.

VIDA-metodstöd

Projektet har tagit fram ett metodstöd som hjälp för att starta VIDA-aktviteter. Det tar bland annat upp:

  • Vad VIDA är och för vem
  • Vad en VIDA-aktvitet är
  • Hur man börjar arbetet med VIDA-modellen
  • Hur matchningsprocessen går till
  • Olika tips

I relaterad information nedan finns de dokument som tas upp i broschyren.

 

Kontakt

Processledare VIDA

Susanne Hedlund, Länsstyrelsen Stockholm
susanne.hedlund@lansstyrelsen.se
010-223 13 45

Projektledare nod Nordost

Sara Olivenbaum, Österåkers kommun
sara.olivenbaum@osteraker.se
08 -540 817 36

Föreningssamordnare nod Nordost

Aida Sakarnité
aida.sakranite@medborgarskolan.se
072-078 04 78

Projektledare nod Väst

Kristina Larsson, Sundbybergs stad
kristina.larsson@sundbyberg.se
08-706 86 39

Föreningssamordnare nod Väst

Mohab Asaad, Sundbybergs stad
mohab.asaad@sundbyberg.se
070-087 67 02

Projektledare nod Stockholm

Annika Rosbring, Stockholms stad
annika.rosbring@stockholm.se
08-508 35 480

Föreningssamordnare nod Stockholm

Daniel Harc, Stockholms stad
daniel.harc@stockholm.se
08-508 35 553

Kontakt