Utvecklingsmedel § 37 och § 37a

Kommuner som vill göra insatser för att främja utveckling inom integrationsområdet kan söka om medel hos Länsstyrelsen.

§ 37

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund (enligt § 37 i ersättningsförordningen 2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Ansökningsomgången för 2018 är avslutad.

Blankett för delrapportering § 37Word

Blankett för slutrapportering § 37Word

Ansökningshandlingar med vägledning §37Word

Intyg samverkanspart §37Word

Stöddokument: Jämställdhet inför en bidragsansökanPDF 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ekerö Ansökan Indiv samhällsintro.pdf 3.2 MB 2018-08-28 11.30
Haninge Ansökan Nyanländ integrationsprojekt.pdf 3.6 MB 2018-08-28 11.30
Järfälla Ansökan Integrationsambassadörer.pdf 565.2 kB 2018-08-28 11.30
Norrtälje Ansökan Naturen väg till integration.pdf 1.6 MB 2018-08-28 11.30
Nynäshamns Ansökan Boende integration samverkan.pdf 3.4 MB 2018-08-28 11.30
Sigtuna Ansökan Bostadssamverkan.pdf 1.6 MB 2018-08-28 11.30
Stockholm Ansökan Stärkt mottagandestöd kvotflyktingar Sthlm 2017.pdf 1.4 MB 2018-08-28 11.30
Stockholm Ansökan Ung på väg.pdf 3.4 MB 2018-08-28 11.30
Sundbybergs Ansökan Boendesamordnare.pdf 2.2 MB 2018-08-28 11.30
Upplands-Bro Ansökan nyanl etabl bostadsm.pdf 712.3 kB 2018-08-28 11.30
Vallentuna Ansökan Föreb psyk ohälsa ekb.pdf 485.8 kB 2018-08-28 11.30
Värmdö Ansökan Lära om Sverige inför arbetslivet.pdf 186.3 kB 2018-08-28 11.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ekerö Bifall Fördjup individ samhällsintro.pdf 744.5 kB 2018-05-23 09.59
Haninge Bifall Nyanländ integrationsprojekt.pdf 714.7 kB 2018-05-23 09.59
Järfälla Bifall Integrationsambassadörer.pdf 671.1 kB 2018-05-23 09.59
Norrtälje Bifall Naturen väg till integration.pdf 743.2 kB 2018-05-23 09.59
Nynäshamns Bifall Boende integration samverkan.pdf 789.8 kB 2018-05-23 09.59
Sigtuna Bifall Bostadssamverkan.pdf 703.8 kB 2018-05-23 09.59
Stockholm Bifall Stärkt mott stöd kvotflykt.pdf 737.6 kB 2018-05-23 09.59
Stockholm Bifall Ung på väg.pdf 717.3 kB 2018-05-23 09.59
Sundbyberg Bifall Boendesamordnare.pdf 694.1 kB 2018-05-23 09.59
Upplands-Bros Bifall Nyanländ etabl bostadsmark.pdf 712.6 kB 2018-05-23 09.59
Vallentuna Bifall Förebygga psyk ohälsa ekb.pdf 738.9 kB 2018-05-23 09.59
Värmdö Bifall Lära om Sverige inför arbetslivet.pdf 734.4 kB 2018-05-23 09.59

§ 37 a

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till utlänningar och/eller asylsökande och som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället,
  • skapa nätverk,
  • stödja språkinlärning, eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansökningsomgången för 2018 är avslutad.

Blankett för delrapportering § 37aWord

Blankett för slutrapportering § 37aWord

Ansökningshandlingar med vägledning § 37aWord

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Danderyd Ansökan Kompisbyrån.pdf 1.5 MB 2018-08-23 16.35
Haninge Ansökan Älskade barn.pdf 4.4 MB 2018-08-23 16.35
Nacka Ansökan Samverkan bostadssök.pdf 690.7 kB 2018-08-23 16.35
Norrtälje Ansökan Öppen förskola.pdf 5.7 MB 2018-08-23 16.35
Sigtuna Ansökan Bibliotek.pdf 7.4 MB 2018-08-23 16.35
Stockholm Ansökan Arbetsmarknadsförvaltning.pdf 800.9 kB 2018-08-23 16.35
Stockholm Ansökan Inkludering innerstan .pdf 1 MB 2018-08-23 16.35
Stockholm Ansökan Kultur integration.pdf 2.1 MB 2018-08-23 16.35
Upplands-Bro Ansökan Tillsammans f integration.pdf 1.1 MB 2018-08-23 16.35
Vallentuna Ansökan Kulturgrupp.pdf 442.4 kB 2018-08-23 16.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vallentuna Bifall Kulturgrupp unga.pdf 116.8 kB 2018-08-15 11.13
Danderyd Bifall Kompisbyrån.pdf 117 kB 2018-08-15 11.13
Haninge Bifall Älskade barn.pdf 116.5 kB 2018-08-15 11.13
Nacka Bifall Bostadssök.pdf 117.2 kB 2018-08-15 11.13
Norrtälje Bifall Öppen förskola sfi .pdf 117 kB 2018-08-15 11.13
Sigtuna Bifall Biblioteket knytpunkt.pdf 117.5 kB 2018-08-15 11.13
Stockholms Bifall Arbetsmarknadsförvaltning.pdf 116.8 kB 2018-08-15 11.13
Stockholms Bifall Kultur integration.pdf 117.8 kB 2018-08-15 11.13
Stockholms Bifall Tillsammans integr innerstan.pdf 116.7 kB 2018-08-15 11.13
Upplands-Bro Bifall Tillsammans inkludering.pdf 117.1 kB 2018-08-15 11.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Haninge Ansökan Älskade barn.pdf 4.5 MB 2018-08-23 16.33
Järfälla och Sollentuna Ansökan Svenska med baby.pdf 745.2 kB 2018-08-23 16.33
Sigtuna Ansökan Human library .pdf 421.5 kB 2018-08-23 16.33
Stockhohlm Ansökan Våga vara viktig+RFSU.pdf 1.7 MB 2018-08-23 16.33
Stockholm Ansökan Arabiska tredje språk i Rum för barn.pdf 373.7 kB 2018-08-23 16.33
Upplands-bro Ansökan Integrationsstärkande aktiviteter nyanlända.pdf 541.5 kB 2018-08-23 16.33
Upplands Väsby Ansökan Barn i väntan (BIVBIS).pdf 753.7 kB 2018-08-23 16.33
Vallentuna Ansökan Granndörren.pdf 564.1 kB 2018-08-23 16.33
Vallentuna Ansökan Kulturgrupp för unga.pdf 337.1 kB 2018-08-23 16.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Haninge Delvist Bifall Älskade barn.pdf 106.7 kB 2018-05-23 10.01
Järfälla och Sollentuna Beslut bifall Svenska med baby.pdf 106.6 kB 2018-05-23 10.01
Sigtuna Delvist Bifall Human library.pdf 107.1 kB 2018-05-23 10.01
Stockholm Delvist Bifall Arabiska som tredje språk i Rum för barn.pdf 107.2 kB 2018-05-23 10.01
Stockholm Delvist bifall Våga vara viktig+RFSU.pdf 106.7 kB 2018-05-23 10.01
Upplands-Bro Delvist Bifall Integrationsstärkande aktiviteter nyanlända.pdf 63.2 kB 2018-05-23 10.01
Upplands Väsby Delvist Bifall Barn i väntan (BIVBIS).pdf 107 kB 2018-05-23 10.01
Vallentuna Delvist bifall Granndörren.pdf 63.2 kB 2018-05-23 10.01
Vallentuna Delvist Bifall Kulturgrupp för unga.pdf 106.7 kB 2018-05-23 10.01

Kontakt

Sandra Norrman

Utvecklingsledare