Säkerhetsskydd

Inom ramen för civilt försvar stödjer Länsstyrelsen kommuner och landsting i deras arbete med säkerhetsskydd.

Med säkerhetsskydd avses:

  • Skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet.
  • Skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet.
  • Skydd mot terrorism.

Säkerhetsskydd upprätthålls med hjälp av:

  • Informationssäkerhet.
  • Tillträdesbegränsning.
  • Säkerhetsprövning.

Det primära inom säkerhetsskyddet är säkerhetsskyddsanalysen rörande vilka uppgifter i verksamheten som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet.

Ny lagstiftning

I och med att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019 omfattas fler verksamheter än tidigare av krav på säkerhetsskydd. Samtidigt ersätts en del tidigare använda ord och begrepp med nya:

  • Tillträdesbegränsning ersätts av fysisk säkerhet.
  • Säkerhetsprövning ersätts av personalsäkerhet.
  • Rikets säkerhets ersätts av Sveriges säkerhet.
  • Säkerhetskänslig verksamhet införs som begrepp.

Länsstyrelsens uppgift

Länsstyrelsen utövar tillsyn över de aktörer som är verksamma inom Länsstyrelsens geografiska områdesansvar och som inte står under tillsyn av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller sektorsmyndigheterna.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap