Organisationsbidrag nationella minoriteter

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.

Organisationsbidrag för verksamhetsåret 2020

Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett. Skicka ansökan med tillhörande blanketter och bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.

AnsökningsblankettPDF

Bekräftelse av ansökanPDF

Checklista till underlagPDF

Vägledning med information om ansökanPDF

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast den 1 oktober 2019.

Stadsbidraget betalas ut senast den 31 mars 2020.

Statsbidrag för 2019

Följande organisationer uppbär statsbidrag för verksamhetsåret 2019.

Organisationer som företräder judar

 • Sveriges Jiddischförbund
 • Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd

Organisationer som företräder tornedalingar

 • Svenska Tornedalingars Riksförbund

Organisationer som företräder sverigefinnar

 • Sverigefinländarnas delegation
 • Sverigefinska Riksförbundet
 • Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige

Organisationer som företräder romer

 • Romano Pasos Research Centre
 • Centralförbundet Roma International
 • Roma Institutet
 • Romernas Riksförbund
 • Riksförbundet Romer i Europa
 • Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa
 • International Romani Union Norden
 • Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM)

Kontakt

Enheten för förvaltning