Vidga normen i praktiken

Tillsammans med tio arbetsgivare i regionen ökar vi kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Det gör vi genom att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att komma till rätta med både horisontell som vertikal strukturell diskriminering.

Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med finansiering från Europeiska socialfonden. Det har till syfte att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen genom att ta fasta på skillnaderna i utfall på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör synliga minoriteter och applicera metoder för att synliggöra och motverka diskrimineringen bakom dessa skillnader.

Trots att diskrimineringslagstiftningen påbjuder detta för alla arbetsgivare med mer än 25 anställda är initiativet Vidga normen i praktiken det första i sitt slag, som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg.

Projektet pågår 1 sept 2018 till 31 dec 2021.

Vidga normen logotyp
EU:s socialfond

Kontakt

Enheten för regional utveckling