• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vidga normen i praktiken

Tillsammans med tio arbetsgivare i regionen ökar vi kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Det gör vi genom att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att komma till rätta med både horisontell som vertikal strukturell diskriminering.

Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med finansiering från Europeiska socialfonden. Det har till syfte att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen genom att ta fasta på skillnaderna i utfall på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör synliga minoriteter och applicera metoder för att synliggöra och motverka diskrimineringen bakom dessa skillnader.

Trots att diskrimineringslagstiftningen påbjuder detta för alla arbetsgivare med mer än 25 anställda är initiativet Vidga normen i praktiken det första i sitt slag, som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg.

Projektet pågick den 1 september 2018 till 31 december 2021.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Vidga normen

Arkiv för nyhetsbrevet Vidga normen

Vidga normen logotyp
EU:s socialfond

Kontakt

Enheten för regional utveckling