Demokratiåret 2021 – program

logotyp: Vår demokrati – värd att värna varje dag

Under demokratiåret 2021 deltar Länsstyrelsen Stockholm i den nationella kraftsamlingen ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Vi arrangerar demokratisamtal med länets olika aktörer under hösten.

Länsstyrelsens demokratiarbete sker till stor del i arbetsvardagen, genom våra olika uppdrag från regeringen. I samverkan med andra aktörer arbetar vi varje dag för ett inkluderande, jämlikt och jämställt län.

Genom att skriva under regeringens ”Deklaration för en stark demokrati” tar vi ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi har också åtagit oss att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Den 9 juni 2021 skrev landshövding Sven-Erik Österberg och Peter Örn, ordförande för regeringens Demokratikommitté, under Länsstyrelsen i Stockholms åtaganden.

Demokratisamtal

Under hösten 2021 genomför Länsstyrelsen Stockholm en kompetensutvecklande samtalsserie om utmaningar i länet som hotar vår demokrati, och hur vi tillsammans kan värna demokratin.

Samtalen vänder sig främst till kommuner, myndigheter, organisationer och andra aktörer i länet. Programmet uppdateras kontinuerligt. Flera av demokratisamtalen kommer att filmas eller spelas in och sedan publiceras här.

Har vi en demokratisk, jämställd och jämlik skola i ett samhälle som är segregerat?

September, datum och tid ej klart
Primär målgrupp: föräldrar, elever, skolpersonal, civilsamhälle
Samtalsgäster: Gålöstiftelsen med flera

Hur påverkas demokratin när samhällets tjänster blir digitala?

Oktober, datum och tid ej klart
Primär målgrupp: kommunal och offentlig ledning
Samtalsgäster: Barbro Westerholm (L), Meeri Wasberg (KSO Haninge) med flera

Hur stärker vi motståndskraften mot desinformation vid hanteringen av en kris i samhället?

17 november, klockan 09.00–12.00
Primär målgrupp: kommunernas säkerhetschefer och personal
Samtalsgäster:

Är vår demokrati jämlik?

30 november, klockan 09.00–10.00
Primär målgrupp: offentlig förvaltning, kommun, allmänhet, civilsamhället
Samtalsgäster:

Hur kan arbetsmarknadens aktörer ta sitt demokratiska ansvar för arbetet mot strukturell rasism i arbetslivet?

December, datum och tid ej klart
Primär målgrupp: arbetsgivare, fackförbund, arbetsgivarorganisationer
Samtalsgäster:

Hur har 100 år av demokrati förändrat Stockholms län? (preliminärt)

December, datum och tid ej klart
Primär målgrupp: allmänheten samt Länsstyrelsens nätverk
Liveprogram på Demokratistugans veranda, centralt i Stockholm.
Samtalsgäster:

Demokratistugan i Stockholm

Regeringens Demokratistugan turnerar runt i landet under hösten. Stugan är ett mobilt kunskapscenter om demokratin för allmänheten att besöka.

I december 2021 gör Demokratistugan ett sista stopp i Stockholm, med Länsstyrelsen Stockholm som värd. Mer information om plats, datum och program i Stockholm publiceras här senare.

Besök Demokratistugan digitalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för regional utveckling