Filmer om hälsofrämjande och förebyggande arbete

På den här sidan har vi samlat filmer som på olika vis lyfter fram betydelsen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Utbildningsfilmer

Länsstyrelsen har tagit fram fyra korta utbildningsfilmer där vi besvarar några av de vanligaste frågorna vi får kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Till varje film finns en powerpointpresentation med bilder, manus, källor, filmlänkar och förslag på fördjupning. De kan användas istället för filmerna eller som komplement till dessa. Det står var och en fritt att själv bedöma användningsområde eller vilka bilder som används i vilket sammanhang – så länge syftet är att främja goda och jämlika uppväxtvillkor!

Temat i filmerna är vikten av främjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Vi lyfter även fram forskning och hur viktigt det är att arbeta långsiktigt och strategiskt.

Filmerna vänder sig till dig som arbetar med främjande och förebyggande frågor, kanske som samordnare, strateg, chef eller i verksamhet. Vi hoppas ge dig ett användbart verktyg som kan inspirera och motivera ditt arbete. Filmerna är cirka 5–10 minuter långa och sammanfattar fyra viktiga budskap:

  • Vi behöver göra mer tidigare.
  • Vi behöver göra mer tillsammans.
  • Vi behöver nå ut till fler.
  • Vi behöver rätt förutsättningar.

Gör mer tidigare

Vi tar upp varför det är viktigt att satsa på främjande och tidigt förebyggande arbete.

Powerpoint: Vi behöver göra mer tidigare Powerpoint, 12 MB.

Gör mer tillsammans

Vi lyfter vikten av strategisk samordning och gemensamma risk- och skyddsfaktorer bakom flera samhällsproblem.

Powerpoint: Vi behöver göra mer tillsammans Powerpoint, 21 MB.

Vi behöver nå fram till fler

Vi fokuserar på vikten av jämlikhetsperspektiv, delaktighet och målgruppsanpassning i det förebyggande arbetet.

Powerpoint: Vi behöver nå ut till fler Powerpoint, 4.5 MB.

Vi behöver rätt förutsättningar

Vi lyfter betydelsen av att beslutsfattare skapar goda förutsättningar för det främjande och förebyggande arbetet.

Vi behöver göra mer tidigt, tillsammans och till alla

I filmen ”Vi behöver göra mer tidigt, tillsammans och till alla” berättar Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, om varför fokus ska riktas mot barn och unga och vikten av ett gemensamt arbete för att uppnå målen inom folkhälsopolitiken samt Agenda 2030.

De första 1000 dagarna – hur kan vi främja barns utveckling?

Det tidiga livets villkor och alla barns rätt till en bra start i livet är av största vikt för att ge förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor. I den här filmen beskriver Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, hur barns uppväxtvillkor stimulerar eller hindrar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa under hela livet.

Kontakt

Enheten för social utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss