Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Regionala prioriteringar

I årets utlysning prioriteras

  • föräldrastödsinsatser
  • aktiviter för föräldralediga och familjer.

Ansökan om §37a-medel

Ansökningsomgången för 2019 är stängd. Utlysning för 2020 öppnar den 11 februari.

Blankett för ansökan § 37aWord

Delrapportsmall § 37aWord

Slutrapportsmall § 37aWord

Intyg samverkanspart § 37aWord

Stöd för ansökan av utvecklingsmedel § 37 och § 37aPDF

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Seminarium

Välkomna på informationsseminarium för samtliga statsbidrag inom integration den 11 februari.

Statsbidrag riktade till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

Vi välkomnar kommuner och civilsamhällets aktörer på ett mobiliseringsseminarium den 4 mars 2020.

Mobiliseringsträff för utvecklingsmedel § 37a

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Pågående projekt

Vill du inspireras och få information om pågående projekt?

Under 2018 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 20 projekt i länet som syftar till att utveckla nya metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Projekten har olika inriktningar, alltifrån att skapa förutsättningar för att nyanlända och ensamkommande barn ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, påbörja studier till att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.

Under 2018 var en av prioriteringarna för § 37 a medlen föräldralediga med små barn, läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Läs och låt dig inspireras av tidigare projektPDF

Kontakt

Sandra Norrman

Utvecklingsledare

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm