Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Seminarium

Välkomna på informationsseminarium om samtliga statsbidrag inom integration den 11 februari 2020.

Statsbidrag riktade till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

Vi välkomnar kommuner och civilsamhällets aktörer på ett mobiliseringsseminarium den 25 mars 2020.

Mobiliseringsträff för utvecklingsmedel § 37

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Pågående projekt

Vill du inspireras och få information om pågående projekt?

Under 2019 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 19 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Projekten har olika inriktningar, alltifrån att underlätta för nyanlända och ensamkommande att få en meningsfull fritid till att skapa bättre förutsättningar för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Under 2019 var prioriteringen för § 37 a-medlen föräldralediga med små barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020PDF

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019PDF

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm