Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Regional prioritering

  • Kvinnor med kort eller ingen tidigare utbildning som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Pågående projekt

Vill du inspireras och få information om pågående projekt?

Under 2018 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 20 projekt i länet som syftar till att utveckla nya metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Projekten har olika inriktningar, alltifrån att skapa förutsättningar för att nyanlända och ensamkommande barn ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, påbörja studier till att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.

Under 2018 var en av prioriteringarna för § 37 a medlen föräldralediga med små barn, läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Läs och låt dig inspireras av tidigare projektPDF

Kontakt

Sandra Norrman

Utvecklingsledare

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm