Utlysning av medel för utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin

Länsstyrelsen fördelar medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårds­utbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.

Syftet är att tillvarata kompetens och potential bland målgruppen och underlätta arbetsmarkandsetablering för individen samt kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Prioriteringsgrunder 2020

Under 2020 prioriteras särskilt insatser som syftar till att:

  • Främja hållbara strukturer som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.
  • Främja samverkan inom och mellan olika privata och offentliga aktörer.
  • Främjar hållbara strukturer som bidrar till att motverka brist inom utpekade bristyrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor med flera.

Målgrupp för insatserna

Asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.

Vem kan ansöka om medel

Privata och offentliga aktörer som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.

Utlysning 2020

Länsstyrelsen disponerar 4 miljoner kronor nationellt för detta ändamål. Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för att utlysning, hantera inkomna ansökningar samt fatta beslut om medel.

  • Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett (finns längst ner på sidan).
  • Skicka din ansökan med eventuella bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.
  • Uppge diarienummer 106-11558-2020 i mejlet.

Ansökningsperiod

Den 18 mars 2020 till och med den 9 april 2020.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter