Hitta på sidan
Hitta på sidan

Integration Stockholm

Här finner du material, filmer och rapporter med mera från Länsstyrelsens arbete med arbetsmarknad och utbildning kopplat till integration och individens rätt.

Vägen till arbete och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES

Konferens 6 november 2018.

Vägen till etablering på svensk arbetsmarknad är lång för många som är utbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken utanför EU/EES. Vilka utmaningar finns just nu? Och vad går att göra för att underlätta och påskynda en arbetsmarknadsetablering inom yrken där det i dagsläget råder brist på utbildad arbetskraft?

Medverkade gjorde bland annat Sophiahemmet Högskola, Svenska Läkaresällskapet, SKL, Socialstyrelsen, Umeå Universitet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Socialministern och representanter från Riksdagens Socialutskott.

Programpunkterna spelas upp i följande ordning:

  1. Inledning.
  2. Nyanländas etablering.
  3. Vägen till legitimation.
  4. Helvetestrappan legitimationstrappan.
  5. Praktiken och politiken.
  6. Studier i svenska.
  7. Forskning.
  8. Samverkan och samarbete 1.
  9. Samverkan och samarbete 2.

Du kan hoppa framåt i listan genom att klicka dig till slutet av programpunkten som du tittar på, så följer nästa efter den.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter

Hitta på sidan