Ensamkommande barn som försvinner (avslutat regeringsuppdrag) 

Under 2016–2018 samordnade Länsstyrelsen i Stockholms länsstyrelsernas arbete med regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. På den här sidan har vi samlat alla relevanta dokument och länkar om det nationella arbetet. Regeringsuppdraget är avslutat.

Regeringsuppdrag 2018

Samtliga länsstyrelser, tillsammans med andra relevanta aktörer, ska ta fram enhetliga regionala rutiner både för det förebyggande arbetet och när ett barn försvinner. För mer information om respektive läns arbete, se lista med länkar till länens webbplatser nedan.

Regeringsuppdraget 2016–2017

Länsstyrelserna skulle under perioden kartlägga situationen, föreslå åtgärder till regeringen och sprida metoder och arbetssätt till samtliga aktörer som är inblandade i skyddet runt de ensamkommande barnen och ungdomarna. Regeringsuppdraget resulterade i en nationell kartläggning, en sammanställning av åtgärdsförslag till regeringen samt ett metodstöd för regional samverkan. Länkar till dessa dokument och annat relevant material finns nedan.

Mapping, Analysis and Follow-up on Missing Unaccompanied Children in Sweden

In January 2016, the County Administrative Boards of Sweden were given a government assignment concerning missing unaccompanied children. The County Administrative Boards were assigned to, in cooperation with other relevant authorities and actors, conduct a national mapping of missing unaccompanied children and propose measures to the government to prevent their disappearances. Results and methods have been spread to authorities, municipalities, county councils and other concerned actors. In 2018 the County Administrative Boards received an extension to the assignment. Before the end of the year every county is assigned to (in cooperation with other actors) produce regional procedures and guidelines on prevention and response to missing unaccompanied children.

A summary of the report produced in 2016 is translated into English Pdf, 268.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter