Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning 2022

Länsstyrelsen Stockholm utlyser 6 066 000 kronor som syftar till att utveckla beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Länsstyrelsen Stockholm prioriterar särskilt ansökningar som främjar nyanländas digitaliseringskunskaper samt verksamheter för nyanlända utan eller med kort utbildningsbakgrund.

Utlysningen stänger 1 september 2022.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd för ansökan

Under "Mina sidor" i e-tjänsterna finns möjlighet att spara ansökan i 14 dagar. Observera att intyg för firmatecknare samt intyg för samverkanspart finns att ladda ned på e-tjänstens första sida.

För att ta del av frågorna som finns i e-tjänsten kontakta Elin Blomberg eller Rebecca Karlsson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Pågående projekt

Hitta inspiration från pågående projekt!

Under 2021 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 14 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Kommunerna som beviljats medel arbetar tillsammans med och en rad aktörer från civilsamhället för stötta nyanlända under den första tiden i Sverige. De arbetar med olika metoder för delaktighet och inkludering, etablering på arbetsmarknaden liksom uppsökande och vägledande verksamheter för föräldrar och barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2020–2021 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020 Länk till annan webbplats.

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019 Länk till annan webbplats.

Frågor om nu pågående projekt: Lina Devgun, lina.devgun@lansstyrelsen.se.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Arkiv för nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Kontakt

Enheten för integration