Information med anledning av covid-19

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vissa rekommendationer kvarstår

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Vaccinering och provtagning

Det bästa sättet att skydda dig själv och andra för mot smitta och allvarlig sjukdom i covid-19 är att vaccinera dig.

Region Stockholm ansvarar för genomförandet av vaccineringen i Stockholms län. På deras sida på 1177 Vårdguiden hittar du samlad information om vad som gäller i vårt län.

Samlad information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccination against covid-19, other languages 1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för hur vaccinationen i Sverige ska genomföras. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 har tagits fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19.

De flesta behöver inte lämna prov vid symtom på covid-19. Men en del behöver göra det. Det gäller om du arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorg samt du som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Du kan också behöva lämna prov om du söker eller får vård för något annat.

Samlad information om att lämna prov och få provsvar i Stockholms län på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Om provtagning vid resor på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Var källkritisk och hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Regionalt är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittskyddet.

Samlad information om Region Stockholms arbete med covid-19 Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden informerar om symtom, provtagning, vad du ska göra om du bor med någon som har covid-19 med mera.

Om covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om covid-19.

Utrikesdepartementet informerar bland annat om vad som gäller inför utlandsresor och aktuell reseavrådan.

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. Om du inte hittar svar på webben och har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om Sveriges nationella informationsnummer på SOS Alarms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm