Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

En film om grunda havsvikar

Grön infrastruktur i praktiken - Grunda havsvikar på Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen handlar om arbetet med att skydda och restaurera miljön i och runtom grunda havsvikar i Stockholms län (5 minuter och 3 sekunder)

En film om artrika gräsmarker

Grön infrastruktur i praktiken - Fältgentiana projekt om livskraftiga gräsmarker på Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen handlar om arbetet med skötsel av artrika gräsmarker i Stockholms län, där den sällsynta fältgentianan växer (5 minuter och 31 sekunder)

Goda exempel för andra delar av Sverige

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd