Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Både nationellt och regional skapas goda exempel att inspireras av.

Om arbetet med att skydda och restaurera miljön i och runtom grunda havsvikar i Stockholms län

Om arbetet med skötsel av artrika gräsmarker i Stockholms län, där den sällsynta fältgentianan växer

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd