Veckorapporter över rådande situation i Stockholms län

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Vecka 32

  • 60 procent av företagen i landet rapporterar att omsättningen minskat gå grund av coronapandemin. Andelen är något mindre jämfört med tidigare mätningar i maj och juni.
  • Fram till och med den 4 augusti har 23 900 ansökningar om korttidspermitteringar beviljats i Stockholms län. Ansökningarna omfattar fler än 181 000 anställda.
    vAntalet arbetslösa fortsätter öka. 112 000 personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen i Stockholms län, det är 40 000 fler jämfört med motsvarande vecka 2019.
  • 2 100 personer varslades om uppsägning i länet i juli. Jämfört med föregående månad har antalet mer än halverats, men fortfarande står länet för en stor andel av antalet varslade i riket.
  • Totalt har 2 379 personer med covid-19 avlidit i Stockholms län och 905 intensivvårdats. Under juliveckorna har både antalet avlidna med covid-19 och antalet nya intensivvårdsfall minskat kontinuerligt i länet.

Veckorapport - vecka 32PDF

Tidigare rapporter

Veckorapport - vecka 31PDF

Veckorapport - vecka 30PDF

Veckorapport - vecka 29PDF

Veckorapport – vecka 28PDF

Veckorapport – vecka 27PDF

Veckorapport – vecka 26PDF

Veckorapport – vecka 25PDF

Veckorapport – vecka 24PDF

Veckorapport – vecka 23PDF

Veckorapport – vecka 22PDF

Veckorapport – vecka 21PDF

Veckorapport – vecka 20PDF

Veckorapport – vecka 19PDF

Veckorapport – vecka 18PDF

Veckorapport – vecka 17PDF

Veckorapport – vecka 16PDF

Veckorapport – vecka 15PDF

Veckorapporterna tas fram i samarbete mellan Ramboll och Länsstyrelsen Stockholm.

Längre analyser

Länsstyrelsen tar också fram längre analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid 19-pandemin. Analyserna presenteras för regeringen.

Lägesbeskrivning – 11 juni 2020PDF

Lägesbeskrivning – 7 maj 2020PDF

Lägesbeskrivning – 3 april 2020PDF

Lägesbeskrivning – 19 mars 2020PDF

Kontakt