Veckorapporter över rådande situation i Stockholms län

Varje vecka presenterar Länsstyrelsen en ny rapport som visar aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Vecka 23 – färre bolag försätts i konkurs i Stockholms län

Till och med den 27 maj inleddes 214 konkurser i länet, jämfört med 321 konkurser i april som helhet.

Sedan årsskiftet har antalet arbetslösa i Stockholms län ökat med 22 000 till 99 000 arbetslösa . Arbetslösheten beräknas därmed till 8,3 procent. Det är en ökning med 1,9
procentenheter.

Svensk utrikeshandel avtog kraftigt i april. Jämfört med samma månad förra året minskade varuexporten med 17 procent och varuimporten med 23 procent.

Förtroendet för regeringen och ett antal myndigheter sjönk under sista veckan i maj. Förtroendetappet är störst för regeringen, som minskar med 11 procentenheter (hela Sverige).

Veckorapport – vecka 23PDF

Tidigare rapporter

Veckorapport – vecka 22PDF

Veckorapport – vecka 21PDF

Veckorapport – vecka 20PDF

Veckorapport – vecka 19PDF

Veckorapport – vecka 18PDF

Veckorapport – vecka 17PDF

Veckorapport – vecka 16PDF

Veckorapport – vecka 15PDF

Veckorapporterna tas fram i samarbete mellan Ramboll och Länsstyrelsen Stockholm.

Längre analyser

Länsstyrelsen tar också fram längre analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid 19-pandemin. Analyserna presenteras för regeringen.

Lägesbeskrivning – 7 maj 2020PDF

Lägesbeskrivning – 3 april 2020PDF

Lägesbeskrivning – 19 mars 2020PDF

Kontakt