Rapportering om ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv

Länsstyrelsen tar löpande fram sammanställningar och analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid-19-pandemin.

Längre analyser

Länsstyrelsen tar med jämna mellanrum fram längre analyser av konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid 19-pandemin.

Lägesbeskrivning - 21 december 2020PDF

Lägesbeskrivning – 14 september 2020PDF

Lägesbeskrivning – 11 juni 2020PDF

Lägesbeskrivning – 7 maj 2020PDF

Lägesbeskrivning – 3 april 2020PDF

Lägesbeskrivning – 19 mars 2020PDF

Kortare rapporter

Under våren och sommaren 2020 tog Länsstyrelsen fram veckorapporter över rådande situation i Stockholms län. Dessa visade aktuell information om läget i länet inom områdena ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad samt stabilitet och trygghet med anledning av covid-19-pandemin.

Veckorapport – vecka 35PDF

Veckorapport – vecka 34PDF

Veckorapport - vecka 33PDF

Veckorapport - vecka 32PDF

Veckorapport - vecka 31PDF

Veckorapport - vecka 30PDF

Veckorapport - vecka 29PDF

Veckorapport – vecka 28PDF

Veckorapport – vecka 27PDF

Veckorapport – vecka 26PDF

Veckorapport – vecka 25PDF

Veckorapport – vecka 24PDF

Veckorapport – vecka 23PDF

Veckorapport – vecka 22PDF

Veckorapport – vecka 21PDF

Veckorapport – vecka 20PDF

Veckorapport – vecka 19PDF

Veckorapport – vecka 18PDF

Veckorapport – vecka 17PDF

Veckorapport – vecka 16PDF

Veckorapport – vecka 15PDF

Veckorapporterna togs fram i samarbete mellan Ramboll och Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm