Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete när de är friska finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Region Stockholm utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen och svarar vid behov på frågor om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Vänd dig till Region Stockholm för provtagning

På webbplatsen 1177.se finns samlad information provtagning av covid-19 i Stockholms län. Det går både att beställa test av pågående sjukdom, PCR-test, och boka tid för antikroppstest. Dessa vägar att beställa testning är öppna för alla i Stockholms län.

Allt om provtagning hos 1177.se länk till annan webbplats

Personal inom samhällsviktig verksamhet som är sjuk med symptom som liknar covid-19 kan även bli anmälda för provtagning av pågående covid-19 (PCR-test) via sin chef. Detta för att få ett snabbt besked om det rör sig om covid-19 eller inte för att snabbare kunna återgå i tjänst om smittan kan uteslutas.

Vid ett sådant tillvägagångssätt gäller följande:

  • Detta erbjudande om provtagning gäller personal inom samhällsviktig verksamhet som hemma med symtom (som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla) i mer än 24 timmar
  • Provtagningen genomförs genom egenprovtagning och är bara möjlig för adresser i Stockholms län
  • Ansvarig chef kontaktar medarbetare och frågar om hen är intresserad av egenprovtagning.
  • Den ansvarige chefen registrerar en begäran för provtagning via Region Stockholms webbplats enligt utskickad instruktion.
  • Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren.

Om den anställde medarbetaren är bosatt utanför Stockholms län:

  • Medarbetare som bor utanför Stockholms län kan bli provtagna vid mobil provtagningsplats.
  • Till denna grupp kan inte provtagningskit skickas till hemmet via bud. '
    Läs mer på Vårdgivarguiden hur provtagning går till för denna grupp.

Om provtagning av medarbetare inom samhällsviktig verksamhet på Vårdgivarguidenlänk till annan webbplats

Frågor om provtagningen av samhällsviktig verksamhet, ställs till Capio, som är ansvarig vårdgivare: capiogoprov@capio.se

Frågor om vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till Länsstyrelsen: provtagning.stockholm@lansstyrelsen.se

Verksamheter som är samhällsviktiga

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar om de får störningar eller bortfall i sin verksamhet. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet under den pågående pandemin. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan skilja sig åt mellan regionerna i landet. Listan och kriterierna uppdateras vid behov och publiceras på MSB:s webbplats.

Lista över samhällsviktig verksamhet under coronapandemin på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

För frågor om samhällsviktig verksamhet

Länsstyrelsens uppdrag går ut på att vägleda i frågor om provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet. Skicka därför inga uppgifter och frågor om symptom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen.

Frågor om vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till Länsstyrelsen

provtagning.stockholm@lansstyrelsen.se

010-223 11 55 (helgfri måndag till fredag 9-17)

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Nationell strategi för utökad testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt