Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arkeologisk undersökning av fornlämning L2019:1317 inom fastigheten Punskog 1:4, Norrtälje kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in arkeologiföretag att lämna anbud för arkeologisk undersökning av fornlämning L2019:1317 inom fastigheten Punskog 1:4 i Norrtälje kommun.

Anbud ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 5 juni 2024.

Löpande information

Länsstyrelsen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget på denna sida.

Frågor och svar

Frågor med anledning av anbudsförfarandet ska ställas per e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se med kopia till sofia.andersson@lansstyrelsen.se och marcus.hjulhammar@lansstyrelsen.se.

Observera att frågorna/e-posten måste vara märkt med ärendets diarienummer 458–2024.

Frågor måste ha kommit in senast den 23 maj 2024 för att besvaras. Endast frågor ställda till ovanstående e-postadress kommer att besvaras.

Frågor och svar publiceras på Länsstyrelsens webbplats senast den 27 maj 2024.

Anbudshandlingar

Inbjudan att lämna anbud för arkeologisk undersökning av fornlämning L2019:1317 inom fastigheten Punskog 1:4, Norrtälje kommun (Förfrågningsunderlag med kravspecifikation) Pdf, 557.7 kB.

Bilaga 1: Mall för undersökningsplan Word, 56 kB.

Bilaga 2: Mall för kostnadsberäkning Excel, 18.1 kB.

Informationsunderlag

GIS-underlag (shape-filer från förundersökning) Zip, 11.7 kB.

Förundersökningsrapport

Wertwein, G. Stenåldersboplats vid grustäkt i Punskog. Arkeologisk förundersökning av L2019:1317 inom fastigheten Punskog 1:4, Riala socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, Uppland. Rapport 2023:30.

Rapport i Fornsök Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss