Arkeologisk undersökning av del av fornlämning L2015:7789 inom fastigheten Södermalm 4:1, kvarteret Rosendal Mindre, Stockholms stad

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder arkeologiföretag att lämna anbud för arkeologisk undersökning av del av Stockholms stadslager, L2015:7789 i Stockholms stad.

Anbud ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 2020-04-06.

​Löpande information

Länsstyrelsen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget på denna sida.

Frågor och svar

Frågor med anledning av anbudsförfarandet ska skickas till: stockholm@lansstyrelsen.se, med kopia till

OBS! Frågorna/e-posten måste vara märkt med ärendets dnr 431-29082-2019.

  • Frågor måste ha kommit in senast den 27 mars 2020 för att besvaras.
  • Endast frågor ställda till ovanstående e-postadress kommer att besvaras.

Frågor och svar publiceras på denna sida senast den 1 april 2020 och löpande per e-post till de arkeologiföretag som rekvirerat anbudshandlingarna.

I förfrågningsunderlaget (sid 17) står det att Stockholms stadsmuseum ska utföra förmedlingsinsatserna i fält. Därefter står det att informationsskyltar ska sättas upp, att lokala media ska informeras kontinuerligt, och att information om undersökningen ska publiceras digitalt. Är det alltså stadsmuseet som ska utföra dessa tre saker?

Svar: Förmedling ombesörjs av Stockholms stadsmuseum vad gäller guidning av undersökningsområdet.

Undersökaren ska se till att:

  • Stockholms stadsmuseum får kontinuerlig information om fynd och resultat från undersökningen.
  • Kvalitativa informationsskyltar som är anpassade till en bred publik sätts upp på platsen.
  • Erbjuda lokaltidningar/lokala media löpande information om undersökningen och de resultat som kommer fram.
  • Publicera information om undersökningen och resultaten via digitala plattformar.

I kostnadsberäkningsmallen, under ”FÖRMEDLING”, finns en rad för ”Aktiviteter under fältarbete”. Ska vi här kostnadsberäkna för stadsmuseets aktiviteter? Om inte – kan förtydliga vilka förmedlingsaktiviteter i fält anbudslämnaren ska utföra (vid sidan av stadsmuseets aktiviteter)?

Svar: Stadsmuseets aktiviteter (det vill säga guidning) skall inte kostnadsberäknas av undersökaren.

Undersökaren ska kostnadsberäkna för:

  • Att information om fynd och resultat från undersökningen kontinuerligt ges till Stockholms stadsmuseum.
  • Att informationsskyltar sätts upp på platsen.
  • Att lokaltidningar/lokala media erbjuds löpande information om fynd och resultat från undersökningen.
  • Att information om undersökningen och resultaten publiceras löpande på digitala medier (till exempel sociala medier).

Anbudshandlingar

Högerklicka på filen och "Spara som ..."

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förfrågningsunderlag med kravspecifikation.pdf 1.6 MB 2020-03-11 13.57
Bilaga 1 Mall för undersökningsplan.docx 51.9 kB 2020-03-11 13.57
Bilaga 2 Mall för kostnadsberäkning.xlsx 12.9 kB 2020-03-11 13.58
GIS_underlag_LST områdesindelning.zip 2.2 kB 2020-03-11 14.03
GIS_underlag_Rosendal_FU_alla_objekt_.zip 56.7 kB 2020-03-11 14.03
Rapport Rosendal Mindre FU.pdf 19 MB 2020-03-11 13.58

Kontakt