Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete när de är friska finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen i länet. Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen och svarar vid behov på frågor om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Vänd dig till Vårdgivarguiden för provtagning

Personal inom samhällsviktig verksamhet som är sjuk med symptom som liknar covid-19 kan även anmäla sig för provtagning av pågående covid-19 (PCR-test). Detta för att få ett snabbt besked om det rör sig om covid-19 eller inte för att snabbare kunna återgå i tjänst om smittan kan uteslutas.

Observera att erbjudandet om provtagning inte gäller alla medarbetare inom en samhällsviktig verksamhet.

Ansvarig chef ansvarar för att informera de medarbetare som har en samhällsviktig funktion om erbjudandet.

Vid ett sådant tillvägagångssätt gäller följande:

  • Detta erbjudande om provtagning gäller personal inom samhällsviktig verksamhet i Stockholms län som varit hemma med symtom på covid-19 (som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla) i mer än 24 timmar.
  • Provtagningen genomförs genom så kallad egenprovtagning (PCR-test) i hemmet via bud och är bara möjlig för adresser i Stockholms län. Erbjudandet avser inte antikroppstester.
  • Ansvarig chef kontaktar medarbetare och frågar om hen är intresserad av egenprovtagning. Medarbetaren registrerar en begäran för provtagning via länk nedan.
  • Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Vid positivt test utförs smittspårning.

Om provtagning av medarbetare inom samhällsviktig verksamhet på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Information om provtagningen av samhällsviktig verksamhet hos ansvarig vårdgivare Länk till annan webbplats.

Verksamheter som är samhällsviktiga

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar om de får störningar eller bortfall i sin verksamhet. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet under den pågående pandemin. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan skilja sig åt mellan regionerna i landet. Vägledningen uppdateras vid behov och publiceras på MSB:s webbplats.

Vägledning till samhällsviktig verksamhet under coronapandemin på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor om samhällsviktig verksamhet

Länsstyrelsens uppdrag går ut på att vägleda arbetsgivare i frågor om provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet.

Vänligen observera:

  • Skicka inga uppgifter eller frågor om symptom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen.
  • Det går inte att boka test via Länsstyrelsen.

Frågor om vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till Länsstyrelsen:

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm