Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete när de är friska finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen i länet. Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen och svarar vid behov på frågor om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Från och med den 30 juni 2021 provtar sig medarbetare inom den kommunala omsorgen och medarbetare med samhällsviktig funktion på samma sätt som övriga, fast i en separat och prioriterad process.

Observera att erbjudandet om provtagning inte gäller alla medarbetare inom en samhällsviktig verksamhet. Ansvarig chef ansvarar för att informera de medarbetare som har en samhällsviktig funktion om erbjudandet.

Om provtagning av medarbetare på Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Verksamheter som är samhällsviktiga

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar om de får störningar eller bortfall i sin verksamhet. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet under den pågående pandemin. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan skilja sig åt mellan regionerna i landet. Vägledningen uppdateras vid behov och publiceras på MSB:s webbplats.

Vägledning till samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor om samhällsviktig verksamhet

Länsstyrelsens uppdrag går ut på att vägleda arbetsgivare i frågor om provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet.

Frågor om vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till Länsstyrelsen.

E-post: provtagning.stockholm@lansstyrelsen.se

Vänligen observera:

  • Skicka inga uppgifter eller frågor om symptom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen.
  • Det går inte att boka test via Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm