Information riktad till företagare

Här hittar du information med anledning av covid-19 och pågående pandemi, som kan vara bra att känna till för dig som är företagare.

Många företagare kommer i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i länet. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta en rad tillfälliga åtgärder.

Tillfälliga åtgärder för att underlätta för företagare

  • Prioritera utbetalningar av energi- och bostadsstödärenden samt utbetalningar i landsbygdsprogrammet.
  • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn.
  • Avvakta med att debitera den årliga avgiften för prövning och tillsyn av tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter till augusti 2020.
  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper.
  • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en anmälan/ansökan ska pausas eller om företagen behöver förlängd svarstid.
  • Snabbare betalning från Länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar.
  • Säkerställa tydlig, tillgänglig och uppdaterad information till företag.
  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Om något av detta är aktuellt för din del eller om du har ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta din handläggare, eller ringa Länsstyrelsens växel på telefon 010-223 10 00. Du kan också skicka e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Andra myndigheters information till företagare

Regeringen har samlat information för dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Regeringens informationssida till företagare Länk till annan webbplats.

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats.

På Jordbruksverkets webbplats finns frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör jordbruk, fiske och landsbygd.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm