Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • har fyllt 18 år,
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte varit dömd till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • fyllt 18 år men inte 21 år och
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • inte har fyllt 18 år och
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfylls:

 • båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap
 • en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap
 • en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Hur gör jag en anmälan?

 • Fyll i och skicka in anmälningsblanketten och personbevis för svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen

Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det bevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgirokonto. Ange ditt namn och ditt personnummer och skriv att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Vilket län tillhör du?

Länsstyrelsen Stockholm handlägger ärenden för personer folkbokförda i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

 • Anmälningsavgiften betalas in till bankgiro 5052-4644.
 • Ange Länsstyrelsen i Stockholms län som betalningsmottagare.
 • Ange namn och personnummer för den som anmälan gäller.

Avgifter

 • Anmälningsavgiften för barn och ungdomar är 175 kr.
 • Anmälningsavgiften för vuxna är 475 kr.
 • Anmälningsavgiften för att återfå svensk medborgarskap är 175 kr.

Blanketter

Blanketten hämtar du på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Där finns:

 • Blankett för vuxna.
 • Blankett för ungdomar.
 • Blankett för att återfå svenskt medborgarskap.
 • Blankett för barn.

Skicka ansökan till

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm

Vill du rösta i riksdagsvalet den 9 september?

Om du är nordisk medborgare och vill rösta i riksdagsvalet den 9 september 2018 bör du ha ansökt om svenskt medborgarskap hos Länsstyrelsen senast 25 juli.

Inför valet upprättas en röstlängd som visar vilka som är röstberättigade. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen. Valmyndigheten skickar sedan ett röstkort till alla som är röstberättigade.

Läs mer om rösträtt på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Läs om Länsstyrelsen uppdrag vid ett val

Återfå svenskt medborgarskap

Har du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Finska, isländska och danska medborgare behåller sina finska, isländska eller danska medborgarskap när de blir svenska medborgare. Observera att detta inte gäller medborgare i Norge. 

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

 1. Din anmälan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta. 
 3. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 4. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket och det andra landets ambassad i Sverige. Observera att detta inte gäller Danmarks ambassad.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt