Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos kommunen som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida askan.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

 • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
 • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.
 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också behöva skicka med:

 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Länsstyrelsen Stockholm handlägger ärenden i

 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Västmanlands län
 • Södermanlands län
 • Gotlands län

Praxis för utströende av aska

 • Utströendet ska ske över öppet vatten minst 600 meter från närmaste land.
 • Ansökan om utströende över land beviljas inte.
 • Användning av så kallad sjösättningsurna är inte tillåten. Askan ska strös ut
  över öppet vatten.

Delning av aska

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få dela askan efter en avliden. Tillstånd får du endast endast om det finns synnerliga skäl för det, en del av askan ska gravsättas utomlands och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Ansökan om tillstånd till delning av aska ska innehålla uppgifter om

 • den avlidne
 • sökandens relation till den avlidne
 • en beskrivning av skälen för ansökan.

Bifoga även dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Det finns ingen speciell blankett för delning av aska. Det går bra att mejla eller posta in ansökan. Enklast är dock att använda e-tjänsten nedan.

Gravsättningstvister

Om de efterlevande inte kan enas om kremering ska ske eller om gravsättningen, kan man som anhörig begära medling hos huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd. Om enighet inte kan uppnås under medlingen ska huvudmannen lämna över tvisten till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då besluta om vem av de efterlevande som ska bestämma om kremering eller om gravsättningen.

Observera att länsstyrelsen kan fatta beslut i dessa ärenden först efter att medling har skett.

Ansök om att strö ut aska i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

Länsstyrelsen i Stockholms län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län och Västmanlands län.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Vi utreder ditt ärende.
 3. Vi fattar beslut i ärendet.
 4. Du får beslutet hemskickat.
 5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm