Licensjakt på lodjur 2019

Ett lodjur

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter tre lodjur i Stockholms län 2019. Jakten startar den 1 mars och får bedrivas i den norra delen av länet. Den 4 mars avlyste Länsstyrelsen jakten eftersom tre lodjur har fällts.

Licensjakten efter lodjur får bedrivas i länet norr om Stockholm. Jakten får bedrivas av den som har jakträtt på mark inom jaktområdet. I beslutet framkommer dessutom en rad krav som måste uppfyllas, till exempel måste man registrera sig som lodjursjägare på Naturvårdsverkets hemsida, kontakta Länsstyrelsen en gång i timmen för att ta reda på om det har fällts något lodjur och skyndsamt rapportera ett fällt lodjur till Länsstyrelsen som därefter ska besiktiga djuret.

Läs beslutet om licensjakt på lodjur 2019PDF

2019 års licensjakt efter lodjur är den första i Stockholms län sedan 2013.

Jaktområde för licensjakten på lodjur 2019

Jaktområde

Den norra delen av Stockholm län. Jakt får endast ske inom angivna jaktområden och i enlighet med villkoren i beslutet.

Högupplöst karta med jaktområdet för licensjakt på lodjur 2019PDF

Jakttid

Jakt får bedrivas från och med den 1 mars till och med den 31 mars 2019 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Tilldelning

Tre lodjur får fällas.

Varför har Länsstyrelsen tagit beslutet om licensjakt efter lodjur?
Syftet med att besluta om licensjakt i Stockholm län är att stabilisera populationen inom länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Hur många lodjur får skjutas i Stockholms län?
Licensjakten omfattar tre djur.

Under vilken period pågår licensjakten?
Licensjakten startar 1 mars. Den kan pågå som längst till och med 31 mars, men avlyses när djuren fällts.

När på dygnet får man jaga?
Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.

Hur får man jaga?
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt framgår vilka vapen som är tillåtna vid jakt efter lodjur. Du finner föreskrifterna här: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2002/NFS-200218---Jakt-och-statens-vilt/

Får man jaga med hund?
Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt.

Får man använda fälla?
Jakt med fälla är inte tillåtet.

Hur vet jag om jakten avlyses innan 31 mars?
Länsstyrelsen informerar om att jakten är avlyst, det vill säga avslutad, på vår webbplats. Informationen går även att få via vår telefonsvarare eller sms.

Var kommer jakten att genomföras?
I den norra delen av Stockholms län, se kartan ovan.

Vem får jaga i licensjakten?
Jaga får den som har jakträtt i områden som omfattas av beslutet. Jägarna måste vara registrerade i Naturvårdsverkets jägarregister.

Hur har man kommit fram till att det är just tre lodjur och inte fler eller färre som får skjutas i Stockholm?
För att få lodjurspopulationen att plana ut på vår förvaltningsnivå bedömer Länsstyrelsen att tre lodjur kan jagas i länet.

Hur många lodjur finns det i Stockholms län?
Enligt den senaste inventeringen finns fem familjegrupper i länet. Räknar vi om det till antal individer finns det cirka 30 lodjur i Stockholms län.

Har stammen ökat eller minskat?
Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen är ungefär lika stor i såväl landet som i Stockholms län.

Viktiga telefonnummer

 • Anmälan av fällt lodjur: 070-785 01 22.
 • Information om återstående tilldelning: 072-202 92 08.
 • SMS om återstående tilldelning
  • Skicka SMS till 076-944 77 10 med följande meddelande:
   Spara (mellanslag) Förnamn (mellanslag) Efternamn (mellanslag) Lodjur2018
  • Exempel: Spara Kim Stenson Lodjur2018
  • Avanmälan: skicka STOP till 076-944 77 10

Media hänvisas till ovanstående telefonnummer för information om antal fällda lodjur och kvarstående tilldelning.

Kontakt