Publiceringsdatum: 4 juli 2018

Hur länge blommar algerna?

Satellitbild tagen med Sentinel 3A 20180627 kl 09:02. Observera att färgerna är förstärkta. ©SMHI

Flera har frågat om algerna kommer sluta blomma tidigare eftersom de börjat så tidigt. Här får du en förklaring för varför det inte fungerar så.

Det är oftast under sommaren det rapporteras om algblomningen eftersom den inträffar precis när vi har semester och vill bada. Dock är det inte den enda blomningen som sker i havet under året Under året kan man se tre olika blomningar; vårblomningen, sommarblomningen och höstblomningen. Vårblomningen består av växtplankton som kräver både kväve och fosfor för att växa. Båda dessa ämnen finns tillgängliga i vattnet under våren, men växtplanktonenen tar upp det mesta av kvävet då de börjar växa till. Då slutar de reproducera sig och blomningen avtar. Detta gör dock ingenting för de sommarblommande cyanobakterierna som själva kan fixera löst kväve i vattnet, vilket inte är samma typ av kväve växtplanktonen använder. Eftersom det finns kvar fosfor i vattnet kan dessa börja dela sig och bilda ansamlingar när vattnet värmts upp ytterligare. Detta är anledningen till att vi kan vara ganska säkra på att det är just cyanobakterier som blommar i Östersjön under sommarmånaderna. Till hösten har lite av vårens växtplanktonen dött och kväve har tillgängliggjorts igen. Då sker en mindre höstblomning innan vattnet blir för kallt.

Alltså kan man säga att det pågår någon form av algblomning under hela året förutom på vintern. En stor faktor är egentligen av hur varmt vattnet är, eftersom det för det mesta finns näring i vattnet, speciellt för cyanobakterierna som kan tillgodogöra sig kvävet själva. Annars är det just kväve som är det begränsande näringsämnet i Östersjön. I kustnära områden finns också en tillförsel av fosfor. Vanligtvis brukar cyanobakterieblomningen hålla i sig under juli och augusti, men kan komma tidigare (som i år) ifall vädret tillåter, och håller i sig tills det är för kallt eller tills fosforhalterna blir för låga.

Tipsa oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Kontakt