Så mår miljön

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Engagera dig i miljöövervakning

För den som är intresserad finns det flera sätt att själv bidra till miljöövervakning i länet. Ditt bidrag är viktigt som indikator på miljötillståndet och för att engagera medborgare i miljöfrågor.

Sveriges lantbruksuniversitet driver Artportalenlänk till annan webbplats där du kan rapportera fynd av växter, svampar och djur samt se andras fynd av arter. Artportalen används till exempel av   Floraväktarnalänk till annan webbplats, Faunaväktarnalänk till annan webbplats, samt fågelskådningssidan glutt.selänk till annan webbplats för att hämta information om arters förekomst.

Det finns även en rad ideella föreningar i Stockholms län där du kan engagera dig. Några exempel är Botaniska Sällskapet i Stockholmlänk till annan webbplats och Stockholms Ornitologiskalänk till annan webbplats förening.

Hos Naturens Kalenderlänk till annan webbplats, som drivs av Svenska Fenologinätverket*, finns växt-, fågel, och bikalendern, dit du kan rapportera in förändringar i naturen under året. Informationen används bland annat för att spåra klimatförändringarnas effekter på djur- och växtlivet.

För de mindre

Naturskyddsföreningens Natursnokarnalänk till annan webbplats organiserar lärorika utflykter för barn. Det finns flera grupper i olika områden av Stockholm. Du hittar din närmsta i listan på deras hemsidalänk till annan webbplats.

Utöver det ordnar Friluftsfrämjandet skogsknytte, skogsmulle och familjemullelänk till annan webbplats.

* Fenologi är läran om årligt återkommande faser i naturen, som till exempel  lövsprickning, blomning och fruktsättning.

Kontakt