Bidrag till radonsanering

Har du problem med radon i ditt småhus?

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer information om bidraget.

Radonbidrag på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om bidrag.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Boverket arbetar för närvarande med att ta fram en e-tjänst för ansökningar av bidrag för radonsanering. E-tjänsten beräknas vara klar under hösten 2018.

Frågor om bidrag till radonsanering

  • Telefontid: vardagar 10–11 samt 13–14.
  • Telefon: 010-223 10 00.

Kontakt