Vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län

I Stockholms län är efterfrågan på mark för bostäder som störst i den tätortsnära landsbygden. Där finns även mycket av länets mest värdefulla jordbruksmark. För en hållbar livsmedelsförsörjning är det av stor vikt att den bördiga jorden förvaltas och värnas. Denna vägledning ska vara ett stöd för kommunerna i deras hantering av jordbruksmarken i den kommunala planeringen. Jordbruksmarken är en global och nationell resurs, som är avgörande för vår livsmedelsförsörjningsförmåga och som även har koppling till en mängd ekosystemtjänster och natur- och kulturvärden. Det finns även en Storymap med kartunderlag tillgänglig. Den är tänkt att utgöra ett introducerande och kompletterande stöd till vägledningen för kommunernas arbete i hanteringen av jordbruksmark i den kommunala planeringen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landsbygd
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=448&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss