Nutid och framtid 2018:1 – Trygghet och otrygghet i Stockholms län

Fler känner sig otrygga och rädda i länet. Det framgår av Länsstyrelsens medborgarundersökning. Den ökande otryggheten märks vid olika sammanhang och platser. Samtidigt syns inte motsvarande ökning bland de som utsatts för våld eller hot om våld. Utöver förändringar över tid finns stora skillnader mellan länsborna avseende kön, ålder, bakgrund och boendekommun. Hösten 2017 presenterade Länsstyrelsen i Stockholm sin stora medborgarundersökning. Ett av flera intressanta områden rör förändringar i trygghetsfrågorna, vilka här presenteras mer fördjupat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=265&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss