Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) som bifångst i Mälaren 2022

Den kinesiska ullhandskrabban (Eriocheir sinensis) förekommer naturligt i Gula havsområdet och upptäcktes första gången i Sverige 1932. Den har främst spridits via sjöfartens barlastvatten. Idag rapporteras arten regelbundet från både östkust och västkust samt i Mälaren och Vänern. Arten klassas som invasiv i EU och kan få negativa ekologiska och ekonomiska effekter. En farhåga är att ullhandskrabban är en möjlig spridare av kräftpest till den inhemska flodkräftan. Under hösten 2022 samarbetade Länsstyrelsen Stockholm med Mälarens Fiskareförbund och Stockholms Fiskeauktion för att ta del av bifångster av ullhandskrabba från Mälaren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=261&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss