Bostadsmarknadsenkäten 2023

Varje år besvarar länets kommuner ”Bostadsmarknadsenkäten”. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Aktuellt för 2023 års enkät är att lågkonjunkturen påverkar bostadsmarknaden och att det kommunala bostadsbyggandet fortsätter falla i år. Aktuellt för 2023 års enkät är att lågkonjunkturen påverkar bostadsmarknaden och att det kommunala bostadsbyggandet fortsätter falla i år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=271&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss