20 okt 2021 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning i PBL och kulturvärden

I oktober 2021 anordnar Länsstyrelsen i Stockholm två utbildningstillfällen om kulturvärden i plan- och byggprocessen. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar kommunalt med översiktsplanering, detaljplanering, bygglov- och bygganmälan.

Utbildningen ska bidra till en enhetlig och god handläggning i PBL-ärenden avseende kulturvärden. Genom gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande ges även möjlighet att lära av varandra och utöka det egna kontaktnätet.

Utbildningen handlar om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen och utgår från Boverkets webbutbildning, PBL och kulturvärden.

Boverkets webbutbildning Länk till annan webbplats.

Det här tillfället kommer att ta upp:

  • Översiktsplanering och kulturvärden
  • Detaljplanering och kulturvärden

Andra tillfället den 27 oktober kommer att upp: Länk till annan webbplats.

  • Bygglov och kulturvärden
  • Byggprocessen och kulturvärden

Observera att utbildningen kan komma att ställas in med anledning av Covid - 19 och smittspridningsläget.

Utbildningen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade, vi ser därför max tre deltagare per kommun och per tillfälle. Vi kommer att bjuda på fika. Om du har en allergi vi bör känna till, maila gärna oss: elin.sahlin@lansstyrelsen.se.

Ladda ner mötesappen inför utbildningsdagarna. Sök på Länsstyrelsen Stockholm i App Store eller i Google Play-store.

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Information om dagen och utbildningen

09.20 Kulturvärden - ett allmänt intresse

10.00 Paus

10.30 Forts. Kulturvärden - ett allmänt intresse

12.00 Lunch på egen hand

13.00 Översiktsplanering och kulturvärden

14.00 Paus

14.20 Detaljplanering och kulturvärden

16.00 Avslutning

Anmäl dig

VAR:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 okt 2021

Kontakt