26 sep 2020 klocka 10.00 - 14.00

Fältdag demonstrations­odlingar

Blommande växter (liljor eller liknande)

Kan du använda perenner som livsmedel, kolinlagring, minskat näringsläckage, biologisk mångfald och krisberedskap? Tema 26 september: försäljning, ekonomi och livsmedelssäkerhet, näring och livsmedel – Vad får vi till middag?

Välkommen till en fältdag om demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) som kan användas till livsmedel. Du träffar experter, kollegor och innovatörerna Kjell och Ylva Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Dagens tema är bland annat: Demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) som kan användas till livsmedel, försäljning, ekonomi och livsmedelssäkerhet, näring och livsmedel – Vad får vi till middag?

Ta gärna med fältstol/sittunderlag. Projektet bjuder på fika

Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma (karta med vägbeskrivning)länk till annan webbplats

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling:

  • med fler än 150 olika perenner, kända och mindre kända, till livsmedel
  • en liten våtmark med ett tiotal perenner som kan användas till livsmedel
  • en mindre designad och maskinfri skogsträdgård
  • en alléodling på ett hektar i agroforestry
  • SLU har mycket små odlingar av perenn spannmål under växtförädling

Besöket börjar med en presentation av motiven till testodlingarna. Därefter sker en rundvandring med författaren och experten Annevi Sjöberg. Hon är författare och utbildad miljövetare och miljöingenjör, engagerad i skapandet av den offentliga skogsträdgården, mångfaldsträdgården och driver Hälsingbo Skogsträdgård HB. Per Nilsson är expert inom livsmedelsäkerhet och kommer att hålla en fördjupande diskussion om försäljning, ekonomi, livsmedelssäkerhet, näring och livsmedelsfrågor.

Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län.

OBS! Maximalt antal deltagare 10 personer.

Gemensamma logotyper

VAR: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt